buffet 1

OVER ‘T FORT

Historie Fort

Het fort bij Vijfhuizen is onderdeel van de Stelling van Amsterdam, een 19de eeuwse verdedigingslinie rond de hoofdstad. De Stelling bestaat uit een ring van forten, batterijen, talrijke dijken, sluizen en inundatiepolders. Bij de dreiging van een vijandig leger zouden dijken worden doorbroken en ontstond een gigantische ring van water. De Stelling is een hoogtepunt van defensieve en waterstaatkundige techniek en werd in 1996 door Unesco uitgeroepen tot Werelderfgoed dat behouden moet blijven voor toekomstige generaties, net als Versailles en de piramiden van Gizeh. Het fort bij Vijfhuizen stond toen alweer jaren leeg en viel langzaam ten prooi aan vandalisme en de elementen. Gegrepen door haar charme en geschiedenis, werd een plan ontwikkeld voor een tweede leven.

…………………………………………………………………………………………….

Om de bekendheid met en belangstelling voor de Stelling van Amsterdam te vergroten is door de stichting Stelling van Amsterdam, in samenwerking met Uitgeverij Matrijs te Utrecht, een boek uitgebracht met bovenstaande titel.Met dit boek wordt het mysterie van de Stelling ontsluierd. In zes hoofdstukken worden de vele gezichten van de Stelling getoond: naast de politieke en militair-historische achtergrond wordt uitgebreid stilgestaan bij de grote diversiteit aan Stellinggebouwen die her en der in en rondom Amsterdam in een straal van ongeveer 15 kilometer verspreid liggen. Ook de verrassende natuurkwaliteit van o.a. de fortterreinen komt uitgebreid aan bod. In het laatste hoofdstuk wordt de periode beschreven vanaf 1950: de terugkeer na een militaire periode in de burgermaatschappij. Tot slot is een overzicht opgenomen waarbij tientallen objecten kort in hun historische en hedendaagse context worden neergezet.

Beste gasten,

Vanaf 1 juni zijn ons restaurant en terras weer geopend!
En we hebben nieuws voor u.
We hebben besloten om onze deuren ook ’s avonds voor u te openen;
u kunt vanaf volgende maand iedere donderdag, vrijdag en zaterdag bij ons dineren!